* ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับ แล้วเจอกันในงานประกาศผลรางวัล MADD Awards 2013 by Hot Pot ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2556
(ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไปรับรางวัลด้วยตนเองภายในงานประกาศผลรางวัลเท่านั้นนะครับ)
สาย A ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม ได้แก่

รางวัล Gold Award
ทีม "Soche" / โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว / ชื่อผลงาน "มันถึงเวลาแล้วครับ"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายศิวกร ม่วงสวัสดิ์
2. นายพีรพล โคตุดร
3. นายณัฐพงษ์ พรมศรี

รางวัล Silver Award
ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล

รางวัล Bronze Award
ทีม "SoDa Film" / โรงเรียนเซนต์ดอมินิก / ชื่อผลงาน "เยอะจริงๆ"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายพีรวิชญ์ จิตต์นิลวงศ์
2. นายธีรสิทธิ กลั่นเกษร
3. นายณภัทร จักษ์เมธา

รางวัล Bronze Award
ทีม "Brickinfo" / โรงเรียนศรีวิกรณ์ / ชื่อผลงาน "ไปกิน Hot Pot กัน !!!!"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ

รางวัล Finalist
ทีม "Paper dolls" / โรงเรียนหอวัง / ชื่อผลงาน "หิว...ต้องไปที่ Hot Pot"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นางสาวศศธร สายสงวนทรัพย์
2. นางสาวปัณณรัตน์ พนิตสิรินันท์

รางวัล Finalist
ทีม "CDM สามแว่นทะลุมิติ" / โรงเรียนหอวัง / ชื่อผลงาน "Buffet แห่งความสุข"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายชาคริต กันภัย
2. นางสาวศิริขวัญ พลเตชา
3. นายศิริชัย ขำเลิศ

สาย B ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 7 ทีม ได้แก่

รางวัล Gold Award
ทีม "JYP" / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / ชื่อผลงาน "The Girl"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายศุภนิต อุนยะวงษ์
2. นายพัสกร อัคคะ
3. นายจักรพงษ์ จันทร์พรายศรี

รางวัล Silver Award
ทีม "Graffic-Jam" / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / ชื่อผลงาน "Hot Pot Hot Pixel"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายปิยชนก ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
2. นายคุณาธิป พรพุทธศรี
3. นายวรพงษ์ เลาหสินณรงค์

รางวัล Bronze Award
ทีม "บ้านบากเรือ" / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / ชื่อผลงาน "อิ่มท้องพร้อมความสุข"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายณัฐพล อุ่นใจ
2. นายศรันย์วิทย์ ศรีมงคล
3. นายชัยภิวัฒน์ สิงห์สุธี

รางวัล Finalist
ทีม "High and Fly" / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / ชื่อผลงาน "Fun with variation"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายศรัณย์ ฉัตรชัยยัญ
2. นายชัชวิน เลิศพรทวีวัฒน์
3. นายณัฐชัย ทองทิพย์

รางวัล Finalist
ทีม "Ben10" / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / ชื่อผลงาน "ฮอทพอท คุ้มมม... คุ้ม !!"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นางสาวสิริกานดา บุญธรรม
2. นางสาวพรภาณี เมณฑกา
3. นางสาววรวรรณ เล็กวงษ์เดิม

รางวัล Finalist
ทีม "หัวอ้ายเรือง" / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / ชื่อผลงาน "มนต์รัก Hot Pot"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายชัยนนท์ เดโชวุฒิกร
2. นายสถาพร มังฉกรรจ์
3. นายจิรวุฒิ แพงพันธุ์

รางวัล Finalist
ทีม "M.A.P." / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / ชื่อผลงาน "International Flags"
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายจิรวรรษ อรรฆยเวที
2. นายอลีฟ สุไรมาน
3. นายวัชรพงษ์ บุญส่ง

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
งานแถลงข่าว @ CentralWorld
ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ ฮอทพอท จัดงานแถลงข่าวโครงการ MADD Awards 2013 ที่ศูนย์การค้า CentralWorld ชั้น 1 โซนอีเดน
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
งานประกาศผลและมอบรางวัล @ CentralWorld
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล
Gold Award สาย A
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีม "Soche" / โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายศิวกร ม่วงสวัสดิ์
2. นายพีรพล โคตุดร
3. นายณัฐพงษ์ พรมศรี
Gold Award สาย B
ระดับอุดมศึกษา
ทีม "JYP" / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายศุภนิต อุนยะวงษ์
2. นายพัสกร อัคคะ
3. นายจักรพงษ์ จันทร์พรายศรี